Connexxion taxi vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Hoe wij als Connexxion taxi gegevens van onze reizigers verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken, leest u in dit privacystatement.


Voorop staat dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


Daarnaast is Connexxion gebonden aan de gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-Chipkaart door OV bedrijven gedragscode welke is vastgesteld door OV bedrijven en gedeponeerd door het KNV. De gedragscode bevat regels die ondermeer bepalen dat persoonsgegevens van klanten op een nette en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt.


Algemeen
Privacy OV-chipkaart
Privacy website
Melden beveiligingsproblemen


Wat zijn uw rechten?


De reiziger heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Connexxion taxi van u verwerkt. U kunt Connexxion taxi verzoeken om een schriftelijk overzicht te verstrekken van uw persoonsgegevens die Connexxion taxi verwerkt. Als u een OV-chipkaart gebruikt, kunt u uw reisgegevens inzien via https://www.ov-chipkaart.nl/. Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u Connexxion taxi, verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en u heeft het recht om uw gegevens te blokkeren als u geen informatie over nieuwe producten of diensten wenst te ontvangen. U kunt daartoe contact opnemen met de klantenservice.


Vragen


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft over de (mogelijke) verwerking van gegevens die u betreffen en over de aanpassing, aanvulling of verwijdering ervan.


Of kijk in de vervoersvoorwaarden.


Wijzigingen


Het is Connexxion taxi toegestaan om van tijd tot tijd dit Privacy Statement te wijzigen.