Connexxion Taxi Services, nummer 1 in leerlingenvervoer

In veel gemeenten verzorgt Connexxion Taxi Services het leerlingenvervoer voor duizenden leerlingen van het speciaal onderwijs. Daarmee is Connexxion Taxi Services op dat gebied de grootste in ons land.

In veruit de meeste gevallen gebeurt het vervoer met speciale taxibusjes; in een aantal gemeenten wordt gebruik gemaakt van luxueuze touringcars van Connexxion Tours.

Het leerlingenvervoer moet elke dag met bijzondere zorg worden uitgevoerd, want de kinderen vergen speciale aandacht. Rust en regelmaat en een grote professionele betrokkenheid van de chauffeurs staat daarbij voorop.

Meer informatie?

Bel met 038 - 339 4700